Lịch phát sóng kênh K+1 HD Đài truyền hình kĩ thuật số K+

Lịch phát sóng kênh K+1-HD ngày hôm nay

Lịch phát sóng K+1 HD ngày hôm nay

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+1 HD vào Chủ nhật, ngày 07/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+1-HD ngày  mai

Lịch phát sóng K+1 HD ngày mai

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+1 HD vào Thứ hai, ngày 08/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+1-HD ngày 09/03/2021

Lịch phát sóng K+1 HD ngày 09/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+1 HD vào Thứ ba, ngày 09/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+1-HD ngày 10/03/2021

Lịch phát sóng K+1 HD ngày 10/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+1 HD vào Thứ tư, ngày 10/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+1-HD ngày 11/03/2021

Lịch phát sóng K+1 HD ngày 11/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+1 HD vào Thứ năm, ngày 11/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+1-HD ngày 12/03/2021

Lịch phát sóng K+1 HD ngày 12/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+1 HD vào Thứ sáu, ngày 12/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+1-HD ngày 13/03/2021

Lịch phát sóng K+1 HD ngày 13/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+1 HD vào Thứ bảy, ngày 13/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.