Lịch phát sóng kênh K+KIDS HD Đài truyền hình kĩ thuật số K+

Lịch phát sóng kênh K+KIDS ngày hôm nay

Lịch phát sóng K+KIDS HD ngày hôm nay

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+KIDS HD vào Thứ năm, ngày 30/11/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+KIDS ngày  mai

Lịch phát sóng K+KIDS HD ngày mai

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+KIDS HD vào Thứ sáu, ngày 01/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+KIDS ngày 02/12/2023

Lịch phát sóng K+KIDS HD ngày 02/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+KIDS HD vào Thứ bảy, ngày 02/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+KIDS ngày 03/12/2023

Lịch phát sóng K+KIDS HD ngày 03/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+KIDS HD vào Chủ nhật, ngày 03/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+KIDS ngày 04/12/2023

Lịch phát sóng K+KIDS HD ngày 04/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+KIDS HD vào Thứ hai, ngày 04/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+KIDS ngày 05/12/2023

Lịch phát sóng K+KIDS HD ngày 05/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+KIDS HD vào Thứ ba, ngày 05/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+KIDS ngày 06/12/2023

Lịch phát sóng K+KIDS HD ngày 06/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+KIDS HD vào Thứ tư, ngày 06/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tin

Lịch Bóng Đáloading

Đang lấy dữ liệu lịch truyền hình

Vui lòng đợi vài giây