Lịch phát sóng kênh K+NS HD Đài truyền hình kĩ thuật số K+

Lịch phát sóng kênh K+NS-HD ngày hôm nay

Lịch phát sóng K+NS HD ngày hôm nay

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+NS HD vào Thứ hai, ngày 08/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+NS-HD ngày  mai

Lịch phát sóng K+NS HD ngày mai

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+NS HD vào Thứ ba, ngày 09/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+NS-HD ngày 10/03/2021

Lịch phát sóng K+NS HD ngày 10/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+NS HD vào Thứ tư, ngày 10/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+NS-HD ngày 11/03/2021

Lịch phát sóng K+NS HD ngày 11/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+NS HD vào Thứ năm, ngày 11/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+NS-HD ngày 12/03/2021

Lịch phát sóng K+NS HD ngày 12/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+NS HD vào Thứ sáu, ngày 12/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+NS-HD ngày 13/03/2021

Lịch phát sóng K+NS HD ngày 13/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+NS HD vào Thứ bảy, ngày 13/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh K+NS-HD ngày 14/03/2021

Lịch phát sóng K+NS HD ngày 14/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng K+NS HD vào Chủ nhật, ngày 14/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.