Lịch phát sóng kênh Kix Đài truyền hình kĩ thuật số K+

Lịch phát sóng kênh KIX ngày hôm nay

Lịch phát sóng Kix ngày hôm nay

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ năm, ngày 08/06/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày  mai

Lịch phát sóng Kix ngày mai

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ sáu, ngày 09/06/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 10/06/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 10/06/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ bảy, ngày 10/06/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 11/06/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 11/06/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Chủ nhật, ngày 11/06/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 12/06/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 12/06/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ hai, ngày 12/06/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 13/06/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 13/06/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ ba, ngày 13/06/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 14/06/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 14/06/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ tư, ngày 14/06/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tin

Lịch Bóng Đáloading

Đang lấy dữ liệu lịch truyền hình

Vui lòng đợi vài giây