Lịch phát sóng kênh Kix Đài truyền hình kĩ thuật số K+

Lịch phát sóng kênh KIX ngày hôm nay

Lịch phát sóng Kix ngày hôm nay

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ tư, ngày 28/09/2022 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày  mai

Lịch phát sóng Kix ngày mai

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ năm, ngày 29/09/2022 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 30/09/2022

Lịch phát sóng Kix ngày 30/09/2022

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ sáu, ngày 30/09/2022 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 01/10/2022

Lịch phát sóng Kix ngày 01/10/2022

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ bảy, ngày 01/10/2022 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 02/10/2022

Lịch phát sóng Kix ngày 02/10/2022

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Chủ nhật, ngày 02/10/2022 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 03/10/2022

Lịch phát sóng Kix ngày 03/10/2022

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ hai, ngày 03/10/2022 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 04/10/2022

Lịch phát sóng Kix ngày 04/10/2022

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ ba, ngày 04/10/2022 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tin

Lịch Bóng Đáloading

Đang lấy dữ liệu lịch truyền hình

Vui lòng đợi vài giây