Lịch phát sóng kênh Kix Đài truyền hình kĩ thuật số K+

Lịch phát sóng kênh KIX ngày hôm nay

Lịch phát sóng Kix ngày hôm nay

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ năm, ngày 30/11/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày  mai

Lịch phát sóng Kix ngày mai

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ sáu, ngày 01/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 02/12/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 02/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ bảy, ngày 02/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 03/12/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 03/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Chủ nhật, ngày 03/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 04/12/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 04/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ hai, ngày 04/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 05/12/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 05/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ ba, ngày 05/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh KIX ngày 06/12/2023

Lịch phát sóng Kix ngày 06/12/2023

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Kix vào Thứ tư, ngày 06/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tin

Lịch Bóng Đáloading

Đang lấy dữ liệu lịch truyền hình

Vui lòng đợi vài giây