Lịch thi đấu Euro U21

Trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá của giải Euro U21 cập nhật mới nhất.
Màu xanh : Lịch thi đấu hôm nay.
Màu đỏ : Lịch thi đấu ngày mai.
Màu xanh da trời : Lịch thi đấu ngày sắp tới.
Màu xám: Các trận đấu đã diễn ra .

Thời gian Euro U21
Thứ sáu, 09/06/2023 - Vòng bảng
Sân
Bảng I
21:00
Kazakhstan U21 Kazakhstan U21 0 - 1 Denmark U21 Denmark U21
Bảng I
23:30
Turkey U21 Turkey U21 1 - 1 Scotland U21 Scotland U21
Bảng I
01:05
Scotland U21 Scotland U21 0 - 1 Denmark U21 Denmark U21
Bảng I
01:00
Belgium U21 Belgium U21 2 - 0 Kazakhstan U21 Kazakhstan U21
Bảng I
18:00
Kazakhstan U21 Kazakhstan U21 0 - 1 Turkey U21 Turkey U21
Bảng I
01:00
Belgium U21 Belgium U21 1 - 0 Denmark U21 Denmark U21
Bảng I
02:00
Belgium U21 Belgium U21 2 - 0 Turkey U21 1 Turkey U21 1
Bảng I
02:05
Scotland U21 Scotland U21 2 - 1 Kazakhstan U21 Kazakhstan U21
Bảng I
00:00
Turkey U21 Turkey U21 1 - 2 Denmark U21 Denmark U21
Bảng I
02:05
Scotland U21 Scotland U21 0 - 2 Belgium U21 Belgium U21
Bảng I
02:05
Scotland U21 Scotland U21 0 - 2 Turkey U21 Turkey U21
Bảng I
18:00
Kazakhstan U21 Kazakhstan U21 2 - 2 Scotland U21 Scotland U21
Bảng I
01:00
Denmark U21 Denmark U21 1 - 1 Belgium U21 Belgium U21
Bảng I
20:00
Denmark U21 Denmark U21 3 - 0 Kazakhstan U21 Kazakhstan U21
Bảng I
21:00
Belgium U21 Belgium U21 0 - 0 Scotland U21 Scotland U21
Bảng A
00:00
Croatia U21 Croatia U21 2 - 0 Azerbaijan U21 Azerbaijan U21
Bảng I
23:00
Denmark U21 Denmark U21 1 - 1 Scotland U21 Scotland U21
Bảng A
23:00
Norway U21 Norway U21 3 - 1 Austria U21 Austria U21
Bảng I
00:00
Turkey U21 Turkey U21 0 - 0 Kazakhstan U21 1 Kazakhstan U21 1
Bảng A
23:00
Estonia U21 Estonia U21 0 - 3 Finland U21 Finland U21
Bảng I
23:00
Denmark U21 Denmark U21 3 - 2 Turkey U21 Turkey U21
Bảng A
22:00
Finland U21 Finland U21 0 - 2 Croatia U21 Croatia U21
Bảng A
23:00
Estonia U21 Estonia U21 0 - 5 Norway U21 Norway U21
Bảng A
23:00
Austria U21 Austria U21 6 - 0 Azerbaijan U21 Azerbaijan U21
Bảng A
23:00
Croatia U21 Croatia U21 3 - 2 Norway U21 Norway U21
Bảng A
23:30
Azerbaijan U21 Azerbaijan U21 1 - 1 Finland U21 1 Finland U21 1
Bảng A
00:00
Estonia U21 Estonia U21 0 - 4 Austria U21 Austria U21
Bảng A
23:00
Norway U21 Norway U21 3 - 0 Estonia U21 Estonia U21
Bảng A
23:30
Finland U21 Finland U21 3 - 1 Austria U21 Austria U21
Bảng A
23:30
Azerbaijan U21 1 1 - 5 Croatia U21
Bảng A
00:00
Croatia U21 Croatia U21 2 - 0 Estonia U21 Estonia U21
Bảng A
23:00
Azerbaijan U21 Azerbaijan U21 0 - 3 Austria U21 Austria U21
Bảng A
00:00
Norway U21 Norway U21 3 - 1 Finland U21 Finland U21
Bảng A
23:30
Finland U21 Finland U21 1 - 0 Estonia U21 1 Estonia U21 1
Bảng A
23:00
Azerbaijan U21 Azerbaijan U21 1 - 2 Norway U21 Norway U21
Bảng A
02:30
Austria U21 Austria U21 1 - 3 Croatia U21 Croatia U21
Bảng A
22:00
Azerbaijan U21 Azerbaijan U21 3 - 0 Estonia U21 Estonia U21
Bảng A
00:00
Croatia U21 1 Croatia U21 1 0 - 0 Austria U21 Austria U21
Bảng A
23:00
Croatia U21 Croatia U21 2 - 3 Finland U21 Finland U21
Bảng A
23:00
Austria U21 Austria U21 2 - 1 Norway U21 Norway U21
Bảng A
23:00
Norway U21 Norway U21 3 - 2 Croatia U21 Croatia U21
Bảng A
23:00
Estonia U21 Estonia U21 0 - 5 Azerbaijan U21 Azerbaijan U21
Bảng A
23:00
Austria U21 Austria U21 2 - 3 Finland U21 Finland U21
Bảng A
20:00
Finland U21 Finland U21 3 - 0 Azerbaijan U21 Azerbaijan U21
Bảng A
23:00
Estonia U21 Estonia U21 0 - 4 Croatia U21 Croatia U21
Bảng A
22:00
Finland U21 Finland U21 0 - 2 Norway U21 Norway U21
Bảng A
23:00
Norway U21 Norway U21 2 - 1 Azerbaijan U21 Azerbaijan U21
Bảng B
22:30
Hungary U21 Hungary U21 1 - 2 Israel U21 Israel U21
Bảng B
00:00
San Marino U21 San Marino U21 0 - 6 Germany U21 Germany U21
Bảng B
21:00
Latvia U21 Latvia U21 0 - 2 Poland U21 Poland U21
Bảng B
23:15
Latvia U21 Latvia U21 1 - 3 Germany U21 Germany U21
Bảng B
01:00
Poland U21 Poland U21 1 - 2 Israel U21 Israel U21
Bảng B
01:30
San Marino U21 San Marino U21 0 - 4 Hungary U21 Hungary U21
Bảng B
18:00
Latvia U21 Latvia U21 2 - 0 San Marino U21 San Marino U21
Bảng B
23:15
Germany U21 Germany U21 3 - 2 Israel U21 Israel U21
Bảng B
01:00
Hungary U21 1 Hungary U21 1 2 - 2 Poland U21 1 Poland U21 1
Bảng B
21:30
Poland U21 Poland U21 3 - 0 San Marino U21 San Marino U21
Bảng B
22:30
Hungary U21 Hungary U21 1 - 5 Germany U21 Germany U21
Bảng B
23:00
Israel U21 Israel U21 2 - 1 Latvia U21 Latvia U21
Bảng B
01:00
San Marino U21 San Marino U21 0 - 4 Israel U21 Israel U21
Bảng B
23:45
Hungary U21 Hungary U21 1 - 0 Latvia U21 Latvia U21
Bảng B
00:15
Germany U21 1 Germany U21 1 0 - 4 Poland U21 Poland U21
Bảng B
23:30
Poland U21 Poland U21 5 - 0 Latvia U21 Latvia U21
Bảng B
00:15
Germany U21 Germany U21 4 - 0 San Marino U21 San Marino U21
Bảng B
00:40
Israel U21 Israel U21 3 - 0 Hungary U21 1 Hungary U21 1
Bảng B
22:30
Hungary U21 Hungary U21 4 - 0 San Marino U21 San Marino U21
Bảng B
23:30
Israel U21 Israel U21 2 - 2 Poland U21 Poland U21
Bảng B
00:15
Germany U21 Germany U21 4 - 0 Latvia U21 Latvia U21
Bảng B
21:00
Poland U21 Poland U21 1 - 1 Hungary U21 Hungary U21
Bảng B
22:00
Israel U21 Israel U21 0 - 1 Germany U21 Germany U21
Bảng B
01:30
San Marino U21 San Marino U21 0 - 0 Latvia U21 Latvia U21
Bảng B
21:30
Latvia U21 Latvia U21 1 - 0 Israel U21 Israel U21
Bảng B
01:30
San Marino U21 San Marino U21 0 - 5 Poland U21 Poland U21
Bảng B
23:15
Germany U21 Germany U21 4 - 0 Hungary U21 Hungary U21
Bảng B
23:00
Poland U21 Poland U21 1 - 2 Germany U21 Germany U21
Bảng B
23:00
Latvia U21 Latvia U21 0 - 2 Hungary U21 Hungary U21
Bảng B
23:00
Israel U21 Israel U21 2 - 0 San Marino U21 San Marino U21
Bảng C
21:30
Malta U21 Malta U21 4 - 1 Northern Ireland U21 Northern Ireland U21
Bảng C
22:30
Slovakia U21 Slovakia U21 3 - 1 Lithuania U21 Lithuania U21
Bảng C
01:45
Spain U21 Spain U21 vs Russia U21 Russia U21
Bảng C
22:30
Lithuania U21 Lithuania U21 0 - 2 Spain U21 Spain U21
Bảng C
23:00
Russia U21 Russia U21 vs Malta U21 Malta U21
Bảng C
01:30
Northern Ireland U21 Northern Ireland U21 1 - 0 Slovakia U21 Slovakia U21
Bảng C
22:30
Lithuania U21 Lithuania U21 2 - 1 Malta U21 Malta U21
Bảng C
23:00
Russia U21 Russia U21 vs Northern Ireland U21 Northern Ireland U21
Bảng C
01:45
Spain U21 Spain U21 3 - 2 Slovakia U21 Slovakia U21
Bảng C
21:30
Slovakia U21 Slovakia U21 4 - 0 Malta U21 Malta U21
Bảng C
22:30
Lithuania U21 Lithuania U21 vs Russia U21 Russia U21
Bảng C
01:45
Spain U21 Spain U21 3 - 0 Northern Ireland U21 Northern Ireland U21
Bảng C
21:00
Northern Ireland U21 Northern Ireland U21 4 - 0 Lithuania U21 Lithuania U21
Bảng C
00:00
Russia U21 Russia U21 vs Slovakia U21 Slovakia U21
Bảng C
02:45
Malta U21 Malta U21 0 - 5 Spain U21 Spain U21
Bảng C
23:30
Lithuania U21 Lithuania U21 0 - 2 Slovakia U21 Slovakia U21
Bảng C
00:00
Russia U21 Russia U21 vs Spain U21 Spain U21
Bảng C
02:30
Northern Ireland U21 1 0 - 2 Malta U21
Bảng C
21:00
Malta U21 Malta U21 vs Russia U21 Russia U21
Bảng C
22:00
Slovakia U21 Slovakia U21 2 - 1 Northern Ireland U21 Northern Ireland U21
Bảng C
02:00
Spain U21 Spain U21 8 - 0 Lithuania U21 Lithuania U21
Bảng C
20:00
Northern Ireland U21 Northern Ireland U21 vs Russia U21 Russia U21
Bảng C
21:00
Slovakia U21 Slovakia U21 2 - 3 Spain U21 Spain U21
Bảng C
21:00
Malta U21 Malta U21 1 - 3 Lithuania U21 Lithuania U21
Bảng C
19:00
Northern Ireland U21 Northern Ireland U21 0 - 6 Spain U21 Spain U21
Bảng C
20:00
Russia U21 Russia U21 vs Lithuania U21 Lithuania U21
Bảng C
23:30
Malta U21 1 1 - 3 Slovakia U21
Bảng C
20:00
Slovakia U21 Slovakia U21 vs Russia U21 Russia U21
Bảng C
22:00
Lithuania U21 Lithuania U21 1 - 1 Northern Ireland U21 Northern Ireland U21
Bảng C
01:00
Spain U21 Spain U21 7 - 1 Malta U21 Malta U21
Bảng D
22:30
Greece U21 Greece U21 0 - 0 Cyprus U21 Cyprus U21
Bảng D
22:00
Liechtenstein U21 Liechtenstein U21 0 - 5 Greece U21 Greece U21
Bảng D
21:00
Belarus U21 Belarus U21 1 - 2 Iceland U21 Iceland U21
Bảng D
23:00
Liechtenstein U21 Liechtenstein U21 0 - 6 Cyprus U21 Cyprus U21
Bảng D
01:00
Portugal U21 Portugal U21 1 - 0 Belarus U21 Belarus U21
Bảng D
23:00
Cyprus U21 Cyprus U21 6 - 0 Liechtenstein U21 Liechtenstein U21
Bảng D
00:00
Iceland U21 Iceland U21 1 - 1 Greece U21 Greece U21
Bảng D
02:15
Portugal U21 Portugal U21 11 - 0 Liechtenstein U21 Liechtenstein U21
Bảng D
23:00
Belarus U21 Belarus U21 0 - 2 Greece U21 Greece U21
Bảng D
22:00
Iceland U21 Iceland U21 0 - 1 Portugal U21 Portugal U21
Bảng D
23:00
Belarus U21 Belarus U21 6 - 0 Liechtenstein U21 Liechtenstein U21
Bảng D
21:00
Liechtenstein U21 Liechtenstein U21 0 - 3 Iceland U21 Iceland U21
Bảng D
21:00
Greece U21 Greece U21 2 - 0 Belarus U21 Belarus U21
Bảng D
23:00
Cyprus U21 Cyprus U21 0 - 1 Portugal U21 Portugal U21
Bảng D
21:00
Liechtenstein U21 Liechtenstein U21 0 - 4 Belarus U21 Belarus U21
Bảng D
21:00
Greece U21 1 1 - 0 Iceland U21
Bảng D
03:15
Portugal U21 Portugal U21 6 - 0 Cyprus U21 Cyprus U21
Bảng D
00:00
Greece U21 Greece U21 4 - 0 Liechtenstein U21 Liechtenstein U21
Bảng D
03:15
Portugal U21 Portugal U21 1 - 1 Iceland U21 Iceland U21
Bảng D
21:00
Cyprus U21 1 0 - 1 Belarus U21
Bảng D
20:00
Cyprus U21 Cyprus U21 1 - 1 Iceland U21 Iceland U21
Bảng D
23:00
Greece U21 Greece U21 0 - 4 Portugal U21 Portugal U21
Bảng D
20:00
Belarus U21 Belarus U21 2 - 0 Cyprus U21 Cyprus U21
Bảng D
00:00
Iceland U21 Iceland U21 9 - 0 Liechtenstein U21 Liechtenstein U21
Bảng D
20:00
Belarus U21 Belarus U21 1 - 5 Portugal U21 Portugal U21
Bảng D
21:30
Cyprus U21 Cyprus U21 3 - 0 Greece U21 Greece U21
Bảng D
01:45
Liechtenstein U21 Liechtenstein U21 0 - 9 Portugal U21 Portugal U21
Bảng D
01:00
Iceland U21 Iceland U21 3 - 1 Belarus U21 Belarus U21
Bảng D
02:15
Portugal U21 Portugal U21 2 - 1 Greece U21 Greece U21
Bảng D
02:15
Iceland U21 Iceland U21 5 - 0 Cyprus U21 Cyprus U21
Bảng E
01:30
Wales U21 Wales U21 0 - 0 Moldova U21 Moldova U21
Bảng E
00:00
Switzerland U21 Switzerland U21 4 - 0 Gibraltar U21 Gibraltar U21
Bảng E
00:00
Moldova U21 Moldova U21 0 - 2 Bulgaria U21 Bulgaria U21
Bảng E
22:30
Bulgaria U21 Bulgaria U21 0 - 4 Wales U21 Wales U21
Bảng E
23:00
Gibraltar U21 Gibraltar U21 0 - 4 Switzerland U21 Switzerland U21
Bảng E
23:45
Netherlands U21 Netherlands U21 3 - 0 Moldova U21 Moldova U21
Bảng E
22:00
Moldova U21 Moldova U21 1 - 0 Wales U21 Wales U21
Bảng E
22:30
Bulgaria U21 Bulgaria U21 5 - 0 Gibraltar U21 1 Gibraltar U21 1
Bảng E
00:00
Switzerland U21 Switzerland U21 2 - 2 Netherlands U21 Netherlands U21
Bảng E
22:00
Bulgaria U21 Bulgaria U21 0 - 1 Switzerland U21 Switzerland U21
Bảng E
23:00
Moldova U21 Moldova U21 1 - 0 Gibraltar U21 Gibraltar U21
Bảng E
01:00
Netherlands U21 Netherlands U21 5 - 0 Wales U21 Wales U21
Bảng E
00:30
Switzerland U21 Switzerland U21 3 - 0 Moldova U21 Moldova U21
Bảng E
00:45
Netherlands U21 Netherlands U21 3 - 1 Bulgaria U21 Bulgaria U21
Bảng E
01:00
Gibraltar U21 Gibraltar U21 0 - 7 Wales U21 Wales U21
Bảng E
20:00
Gibraltar U21 Gibraltar U21 0 - 7 Netherlands U21 Netherlands U21
Bảng E
23:00
Wales U21 Wales U21 0 - 1 Switzerland U21 Switzerland U21
Bảng E
23:30
Bulgaria U21 Bulgaria U21 0 - 0 Moldova U21 1 Moldova U21 1
Bảng E
00:45
Bulgaria U21 Bulgaria U21 0 - 0 Netherlands U21 Netherlands U21
Bảng E
01:00
Switzerland U21 Switzerland U21 5 - 1 Wales U21 Wales U21
Bảng E
18:00
Gibraltar U21 Gibraltar U21 0 - 4 Moldova U21 Moldova U21
Bảng E
21:00
Wales U21 Wales U21 1 - 1 Bulgaria U21 Bulgaria U21
Bảng E
23:45
Netherlands U21 1 2 - 0 Switzerland U21
Bảng E
23:45
Moldova U21 Moldova U21 0 - 3 Netherlands U21 Netherlands U21
Bảng E
00:00
Switzerland U21 Switzerland U21 1 - 0 Bulgaria U21 Bulgaria U21
Bảng E
01:00
Netherlands U21 Netherlands U21 6 - 0 Gibraltar U21 Gibraltar U21
Bảng E
23:00
Moldova U21 Moldova U21 1 - 1 Switzerland U21 Switzerland U21
Bảng E
23:00
Wales U21 Wales U21 0 - 1 Netherlands U21 Netherlands U21
Bảng E
01:00
Gibraltar U21 Gibraltar U21 1 - 1 Bulgaria U21 1 Bulgaria U21 1
Bảng E
23:00
Wales U21 Wales U21 2 - 0 Gibraltar U21 Gibraltar U21
Bảng F
23:00
Montenegro U21 Montenegro U21 2 - 2 Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21
Bảng F
23:00
Luxembourg U21 Luxembourg U21 1 - 2 Montenegro U21 Montenegro U21
Bảng F
21:45
Sweden U21 Sweden U21 6 - 0 Luxembourg U21 Luxembourg U21
Bảng F
21:30
Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21 0 - 2 Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21
Bảng F
22:30
Italy U21 Italy U21 3 - 0 Luxembourg U21 Luxembourg U21
Bảng F
01:30
Montenegro U21 Montenegro U21 1 - 3 Sweden U21 Sweden U21
Bảng F
21:00
Luxembourg U21 Luxembourg U21 1 - 1 Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21
Bảng F
21:30
Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21 1 - 1 Sweden U21 Sweden U21
Bảng F
22:30
Italy U21 Italy U21 1 - 0 Montenegro U21 Montenegro U21
Bảng F
22:30
Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21 1 - 2 Italy U21 Italy U21
Bảng F
23:00
Sweden U21 Sweden U21 3 - 1 Montenegro U21 Montenegro U21
Bảng F
23:15
Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21 2 - 0 Luxembourg U21 Luxembourg U21
Bảng F
21:30
Luxembourg U21 Luxembourg U21 0 - 2 Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21
Bảng F
22:30
Montenegro U21 Montenegro U21 2 - 1 Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21
Bảng F
22:30
Italy U21 Italy U21 1 - 1 Sweden U21 Sweden U21
Bảng F
00:00
Sweden U21 Sweden U21 4 - 0 Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21
Bảng F
00:30
Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21 0 - 2 Italy U21 Italy U21
Bảng F
23:00
Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21 2 - 1 Montenegro U21 Montenegro U21
Bảng F
02:00
Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21 1 - 0 Sweden U21 Sweden U21
Bảng F
21:00
Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21 1 - 0 Luxembourg U21 Luxembourg U21
Bảng F
00:30
Montenegro U21 Montenegro U21 1 - 1 Italy U21 Italy U21
Bảng F
22:30
Italy U21 Italy U21 1 - 0 Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21
Bảng F
23:00
Sweden U21 Sweden U21 0 - 2 Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21
Bảng F
00:30
Luxembourg U21 Luxembourg U21 0 - 3 Sweden U21 Sweden U21
Bảng F
01:30
Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21 3 - 0 Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21
Bảng F
23:00
Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21 3 - 1 Montenegro U21 Montenegro U21
Bảng F
23:00
Luxembourg U21 Luxembourg U21 0 - 3 Italy U21 Italy U21
Bảng F
23:00
Sweden U21 1 1 - 1 Italy U21
Bảng F
01:15
Montenegro U21 Montenegro U21 3 - 0 Luxembourg U21 Luxembourg U21
Bảng F
22:30
Italy U21 Italy U21 4 - 1 Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21
Bảng G
23:00
Andorra U21 Andorra U21 0 - 3 Albania U21 Albania U21
Bảng G
01:00
Kosovo U21 Kosovo U21 2 - 0 Andorra U21 Andorra U21
Bảng G
23:00
Czech Republic U21 Czech Republic U21 1 - 0 Slovenia U21 Slovenia U21
Bảng G
23:00
Czech Republic U21 Czech Republic U21 4 - 0 Albania U21 Albania U21
Bảng G
00:00
Andorra U21 Andorra U21 0 - 1 Slovenia U21 Slovenia U21
Bảng G
01:00
England U21 England U21 2 - 0 Kosovo U21 Kosovo U21
Bảng G
00:00
Kosovo U21 Kosovo U21 0 - 1 Czech Republic U21 Czech Republic U21
Bảng G
00:00
Albania U21 Albania U21 2 - 0 Andorra U21 Andorra U21
Bảng G
01:15
Slovenia U21 Slovenia U21 2 - 2 England U21 England U21
Bảng G
23:30
Albania U21 Albania U21 2 - 0 Slovenia U21 Slovenia U21
Bảng G
01:00
Andorra U21 Andorra U21 0 - 1 England U21 1 England U21 1
Bảng G
23:00
Czech Republic U21 Czech Republic U21 3 - 0 Kosovo U21 Kosovo U21
Bảng G
02:00
England U21 England U21 3 - 1 Czech Republic U21 Czech Republic U21
Bảng G
00:00
Slovenia U21 Slovenia U21 3 - 0 Albania U21 Albania U21
Bảng G
00:00
Slovenia U21 Slovenia U21 1 - 1 Czech Republic U21 1 Czech Republic U21 1
Bảng G
01:00
Kosovo U21 Kosovo U21 2 - 1 Albania U21 Albania U21
Bảng G
00:00
Kosovo U21 Kosovo U21 0 - 0 Slovenia U21 Slovenia U21
Bảng G
01:00
Albania U21 Albania U21 0 - 1 Czech Republic U21 Czech Republic U21
Bảng G
02:45
England U21 England U21 4 - 1 Andorra U21 Andorra U21
Bảng G
21:00
Slovenia U21 Slovenia U21 0 - 0 Kosovo U21 Kosovo U21
Bảng G
23:00
Andorra U21 Andorra U21 0 - 3 Czech Republic U21 Czech Republic U21
Bảng G
01:45
Albania U21 Albania U21 0 - 3 England U21 England U21
Bảng G
23:00
Czech Republic U21 Czech Republic U21 1 - 2 England U21 England U21
Bảng G
23:00
Andorra U21 Andorra U21 0 - 3 Kosovo U21 1 Kosovo U21 1
Bảng G
01:45
England U21 England U21 3 - 0 Albania U21 1 Albania U21 1
Bảng G
23:00
Slovenia U21 Slovenia U21 2 - 0 Andorra U21 1 Andorra U21 1
Bảng G
01:00
Kosovo U21 Kosovo U21 0 - 5 England U21 England U21
Bảng G
23:00
Czech Republic U21 Czech Republic U21 7 - 0 Andorra U21 Andorra U21
Bảng G
00:30
Albania U21 Albania U21 1 - 1 Kosovo U21 Kosovo U21
Bảng G
01:45
England U21 England U21 1 - 2 Slovenia U21 Slovenia U21
Bảng H
23:30
Faroe Islands U21 Faroe Islands U21 2 - 0 Armenia U21 Armenia U21
Bảng H
21:30
Armenia U21 Armenia U21 2 - 0 Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
Bảng H
23:30
France U21 France U21 3 - 0 North Macedonia U21 North Macedonia U21
Bảng H
23:00
Serbia U21 Serbia U21 0 - 1 Ukraine U21 Ukraine U21
Bảng H
23:30
Faroe Islands U21 Faroe Islands U21 1 - 1 France U21 France U21
Bảng H
21:00
North Macedonia U21 North Macedonia U21 0 - 0 Serbia U21 Serbia U21
Bảng H
23:00
Ukraine U21 Ukraine U21 2 - 1 Armenia U21 Armenia U21
Bảng H
20:00
Faroe Islands U21 Faroe Islands U21 1 - 1 North Macedonia U21 North Macedonia U21
Bảng H
21:00
Armenia U21 Armenia U21 1 - 4 Serbia U21 Serbia U21
Bảng H
23:30
France U21 France U21 5 - 0 Ukraine U21 1 Ukraine U21 1
Bảng H
21:00
Armenia U21 Armenia U21 1 - 2 North Macedonia U21 North Macedonia U21
Bảng H
22:00
Ukraine U21 Ukraine U21 1 - 0 Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
Bảng H
23:30
Serbia U21 Serbia U21 0 - 3 France U21 France U21
Bảng H
19:00
North Macedonia U21 North Macedonia U21 1 - 1 Ukraine U21 Ukraine U21
Bảng H
02:45
France U21 France U21 7 - 0 Armenia U21 Armenia U21
Bảng H
00:00
Serbia U21 Serbia U21 0 - 0 Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
Bảng H
23:00
Ukraine U21 Ukraine U21 2 - 1 Serbia U21 Serbia U21
Bảng H
00:30
North Macedonia U21 North Macedonia U21 0 - 1 France U21 France U21
Bảng H
23:00
Serbia U21 Serbia U21 2 - 1 North Macedonia U21 1 North Macedonia U21 1
Bảng H
02:45
France U21 France U21 2 - 0 Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
Bảng H
21:00
Serbia U21 Serbia U21 2 - 0 Armenia U21 Armenia U21
Bảng H
23:00
North Macedonia U21 North Macedonia U21 0 - 1 Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
Bảng H
00:00
Faroe Islands U21 Faroe Islands U21 0 - 4 Ukraine U21 Ukraine U21
Bảng H
22:00
North Macedonia U21 North Macedonia U21 3 - 1 Armenia U21 Armenia U21
Bảng H
01:45
France U21 France U21 2 - 0 Serbia U21 Serbia U21
Bảng H
00:45
Ukraine U21 Ukraine U21 4 - 0 North Macedonia U21 North Macedonia U21
Bảng H
23:30
Armenia U21 Armenia U21 1 - 4 France U21 France U21
Bảng H
22:15
Faroe Islands U21 Faroe Islands U21 1 - 1 Serbia U21 Serbia U21
Bảng H
23:45
Ukraine U21 Ukraine U21 3 - 3 France U21 France U21
Bảng H
22:00
Armenia U21 Armenia U21 0 - 2 Ukraine U21 Ukraine U21
Bảng I
20:00
Kazakhstan U21 Kazakhstan U21 1 - 3 Belgium U21 Belgium U21
Bảng I
00:00
Turkey U21 Turkey U21 0 - 3 Belgium U21 Belgium U21


Tin

Lịch Bóng Đá


loading

Đang lấy dữ liệu lịch truyền hình

Vui lòng đợi vài giây