Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

Trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá của giải Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ cập nhật mới nhất.
Màu xanh : Lịch thi đấu hôm nay.
Màu đỏ : Lịch thi đấu ngày mai.
Màu xanh da trời : Lịch thi đấu ngày sắp tới.
Màu xám: Các trận đấu đã diễn ra .

Thời gian Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ
Thứ sáu, 13/10/2023 - Vòng 3
Sân
3
03:30
Colombia Uruguay
3
07:00
Chile Peru
3
07:00
Argentina Paraguay
3
07:30
Brazil Venezuela
3
06:00
Bolivia Ecuador
Thời gian Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ
Thứ hai, 09/10/2023 - Vòng loại
Sân
V.Loại
05:45
Uruguay 2 - 1 Chile
V.Loại
07:35
Argentina 1 - 0 Ecuador
V.Loại
06:30
Colombia 3 - 0 Venezuela
V.Loại
07:35
Brazil 5 - 0 Bolivia
V.Loại
03:00
Bolivia 1 - 2 Argentina
V.Loại
04:00
Ecuador 4 - 2 Uruguay
V.Loại
05:00
Venezuela 0 - 1 Paraguay
V.Loại
07:00
Peru 2 - 4 Brazil
V.Loại
07:30
Chile 2 - 2 Colombia
V.Loại
03:00
Bolivia 2 - 3 Ecuador
V.Loại
07:00
Argentina 1 - 1 Paraguay
V.Loại
03:30
Colombia 0 - 3 Uruguay
V.Loại
06:00
Chile 2 - 0 Peru
V.Loại
07:30
Brazil 1 - 0 Venezuela
V.Loại
04:00
Venezuela 2 - 1 Chile
V.Loại
04:00
Ecuador 6 - 1 Colombia
V.Loại
06:00
Uruguay 0 - 2 Brazil
V.Loại
06:00
Paraguay 2 - 2 Bolivia
V.Loại
07:30
Peru 0 - 2 Argentina
V.Loại
03:00
Bolivia 3 - 1 Venezuela
V.Loại
05:00
Uruguay 0 - 0 Paraguay
V.Loại
07:00
Argentina 1 - 1 Chile
V.Loại
09:00
Peru 1 0 - 3 Colombia 1
V.Loại
07:30
Brazil 2 - 0 Ecuador
V.Loại
04:00
Ecuador 1 - 2 Peru
V.Loại
05:30
Venezuela 0 - 0 Uruguay
V.Loại
06:00
Colombia 2 - 2 Argentina
V.Loại
07:30
Paraguay 0 - 2 Brazil
V.Loại
08:30
Chile 1 - 1 Bolivia
V.Loại
03:00
Bolivia 1 1 - 1 Colombia
V.Loại
04:00
Ecuador 2 - 0 Paraguay
V.Loại
07:00
Venezuela 1 1 - 3 Argentina
V.Loại
08:00
Peru 1 - 1 Uruguay
V.Loại
08:00
Chile 0 - 1 Brazil
V.Loại
02:00
Brazil 0 - 0 Argentina
V.Loại
04:00
Ecuador 1 0 - 0 Chile
V.Loại
05:00
Uruguay 4 - 2 Bolivia
V.Loại
05:00
Paraguay 1 - 1 Colombia
V.Loại
08:00
Peru 1 - 0 Venezuela 1
V.Loại
05:30
Uruguay 1 - 0 Ecuador
V.Loại
05:30
Paraguay 2 - 1 Venezuela
V.Loại
06:00
Colombia 3 - 1 Chile
V.Loại
06:30
Argentina 3 - 0 Bolivia
V.Loại
07:30
Brazil 2 - 0 Peru
V.Loại
06:00
Uruguay 0 - 0 Colombia
V.Loại
06:00
Paraguay 0 - 0 Argentina
V.Loại
06:30
Venezuela 1 - 3 Brazil
V.Loại
07:30
Ecuador 3 - 0 Bolivia
V.Loại
08:00
Peru 2 - 0 Chile
V.Loại
03:00
Bolivia 1 1 - 0 Peru
V.Loại
03:30
Venezuela 2 - 1 Ecuador
V.Loại
04:00
Colombia 0 - 0 Brazil
V.Loại
06:30
Argentina 3 - 0 Uruguay
V.Loại
07:00
Chile 1 2 - 0 Paraguay 1
V.Loại
03:00
Bolivia 4 - 0 Paraguay
V.Loại
04:00
Colombia 0 - 0 Ecuador
V.Loại
06:30
Argentina 1 - 0 Peru
V.Loại
07:00
Chile 3 - 0 Venezuela
V.Loại
07:30
Brazil 4 - 1 Uruguay
V.Loại
04:00
Ecuador 1 - 0 Venezuela
V.Loại
06:00
Paraguay 0 - 1 Chile
V.Loại
07:30
Brazil 1 - 0 Colombia
V.Loại
09:00
Peru 3 - 0 Bolivia
V.Loại
06:00
Uruguay 0 - 1 Argentina
V.Loại
03:00
Bolivia 1 3 - 0 Uruguay
V.Loại
04:00
Venezuela 1 - 2 Peru
V.Loại
06:00
Colombia 0 - 0 Paraguay 1
V.Loại
06:30
Argentina 0 - 0 Brazil
V.Loại
07:15
Chile 1 0 - 2 Ecuador
V.Loại
04:00
Ecuador 1 1 - 1 Brazil 1
V.Loại
06:00
Paraguay 1 0 - 1 Uruguay
V.Loại
07:15
Chile 1 - 2 Argentina
V.Loại
04:00
Colombia 0 - 1 Peru
V.Loại
05:00
Venezuela 4 - 1 Bolivia 1
V.Loại
03:00
Bolivia 2 - 3 Chile
V.Loại
06:00
Uruguay 4 - 1 Venezuela
V.Loại
06:30
Argentina 1 - 0 Colombia
V.Loại
07:30
Brazil 4 - 0 Paraguay
V.Loại
09:00
Peru 1 - 1 Ecuador
V.Loại
06:30
Uruguay 1 - 0 Peru
V.Loại
06:30
Paraguay 1 3 - 1 Ecuador
V.Loại
06:30
Colombia 3 - 0 Bolivia
V.Loại
06:30
Brazil 4 - 0 Chile
V.Loại
06:30
Argentina 3 - 0 Venezuela
V.Loại
06:30
Venezuela 0 - 1 Colombia
V.Loại
06:30
Peru 2 - 0 Paraguay
V.Loại
06:30
Ecuador 1 - 1 Argentina
V.Loại
06:30
Chile 0 - 2 Uruguay
V.Loại
06:30
Bolivia 0 - 4 Brazil


Tin

Lịch Bóng Đá
loading

Đang lấy dữ liệu lịch truyền hình

Vui lòng đợi vài giây