Lịch phát sóng kênh Phát thanh Vĩnh Long Đài truyền hình Vĩnh Long

Lịch phát sóng kênh PHAT-THANH-VINH-LONG ngày hôm nay

Lịch phát sóng Phát thanh Vĩnh Long ngày hôm nay

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Phát thanh Vĩnh Long vào Thứ hai, ngày 08/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh PHAT-THANH-VINH-LONG ngày  mai

Lịch phát sóng Phát thanh Vĩnh Long ngày mai

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Phát thanh Vĩnh Long vào Thứ ba, ngày 09/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh PHAT-THANH-VINH-LONG ngày 10/03/2021

Lịch phát sóng Phát thanh Vĩnh Long ngày 10/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Phát thanh Vĩnh Long vào Thứ tư, ngày 10/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh PHAT-THANH-VINH-LONG ngày 11/03/2021

Lịch phát sóng Phát thanh Vĩnh Long ngày 11/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Phát thanh Vĩnh Long vào Thứ năm, ngày 11/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh PHAT-THANH-VINH-LONG ngày 12/03/2021

Lịch phát sóng Phát thanh Vĩnh Long ngày 12/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Phát thanh Vĩnh Long vào Thứ sáu, ngày 12/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh PHAT-THANH-VINH-LONG ngày 13/03/2021

Lịch phát sóng Phát thanh Vĩnh Long ngày 13/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Phát thanh Vĩnh Long vào Thứ bảy, ngày 13/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lịch phát sóng kênh PHAT-THANH-VINH-LONG ngày 14/03/2021

Lịch phát sóng Phát thanh Vĩnh Long ngày 14/03/2021

Đón xem các chương trình truyền hình trên sóng Phát thanh Vĩnh Long vào Chủ nhật, ngày 14/03/2021 với nhiều chương trình hấp dẫn, game show phong phú đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.